خرید آنلاین فایل<مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌>

انواع مرور زمان,آثار مرور زمان,مرور زمان کیفری,احكام‌ و مقررات‌ مرور زمان‌ كیفری,مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌,مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری,دانلود فصل دوم پایان نامه حقوق ,نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌.

در دانلود مبانی نظری کارشناسی ارشد رشته حقوق به بررسی مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ می پردازیم


مشخصات فایل
تعداد صفحات65حجم0/162 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود مبانی نظری کارشناسی ارشد رشته حقوقمرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ مقدمههمراه‌ با قبول‌ تأسیس‌ حقوقی‌ مرور زمان‌ كیفری‌، احكام‌ و آثار حقوقی‌ متعددی‌ درجریان‌ محاسبه‌ و اعمال‌ آن‌ بروز می‌كند كه‌ اجرای‌ مقررات‌ مربوط‌ جز با بررسی‌ و مطالعه‌دقیق‌ این‌ احكام‌ فرعی‌ ممكن‌ نیست‌ بخصوص‌ سكوت‌ مقررات‌ اخیر التصویب‌ مرور زمان‌كیفری‌ در بعضی‌ از این‌ فروعات‌ ضرورت‌ پرداختن‌ به‌ این‌ بحث‌ را بیشتر می‌سازد و لذاادامة‌ مطلب‌ را به‌ بررسی‌ كلی‌ مقررات‌ مرور زمان‌ اختصاص‌ می‌دهیم‌. قبل‌ از شروع‌ این‌مطالب‌ تذكر این‌ نكته‌ لازمست‌ كه‌ در تقسیم‌ مرور زمان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ در قوانین‌ كیفری‌و آثار حقوقی‌ آن‌ چند روش‌ اتخاذ شده‌ است‌ روش‌ نخست‌ آنست‌ كه‌ چون‌ مرور زمان‌بطور مطلق‌ موجب‌ سقوط‌ مجازات‌ می‌شود چه‌ مرور زمان‌ مجازات‌ كه‌ رابطه‌ مستقیم‌ باسقوط‌ مجازات‌ دارد و چه‌ مرور زمان‌ تعقیب‌ كه‌ مانع‌ محكومیت‌ مرتكبین‌ جرایم‌ می‌شود وبا واسطه‌، مجازات‌ را ساقط‌ می‌كند، در قلمرو قوانین‌ و مقررات‌ ماهوی‌ محسوب‌ شده‌ و درحقوق جزای‌ عمومی‌ مورد توجه‌ و بحث‌ قرار می‌گیرند و مقررات‌ آن‌ نیز در قانون‌ مجازات‌بیان‌ و تشریح‌ می‌شود. برعكس‌ این‌ روش‌، در بعضی‌ كشورها مقررات‌ مرور زمان‌ راقواعد شكلی‌ قلمداد می‌كنند كه‌ با انقضای‌ آن‌، تعقیب‌ متهم‌ و اجرای‌ حكم‌ كیفری‌ كه‌ از امورشكلی‌ است‌ به‌ مانع‌ برخورد می‌كند و موقوف‌ می‌شود و لذا قواعد و مقررات‌ مرور زمان‌ رادر قوانین‌ شكلی‌ و از جمله‌ ق .آ.د.ك‌. ذكر و حقوقدانان‌ نیز همین‌ تقسیم‌ را رعایت‌ می‌كنند.این‌ دو شیوه‌ در قوانین‌ جزایی‌ قبل‌ و بعد از انقلاب‌ در كشور ما اجرا شده‌ است‌ قبل‌ ازانقلاب‌ مقررات‌ مرور زمان‌ جرم‌ و مجازات‌ قانون‌ ماهوی‌ محسوب‌ و در قانون‌ مجازات‌عمومی‌ (1304 و 1352) جای‌ داده‌ شده‌ و بعد از انقلاب‌ در ق .آ.د.ك‌. مورد توجه‌ قرار گرفت‌البته‌ ماهوی‌ یا شكلی‌ قلمداد كردن‌ یك‌ حكم‌ آثار خاص‌ و مهمی‌ دارد كه‌ به‌ آن‌ اشاره‌خواهیم‌ كرد. روش‌ سومی‌ كه‌ در بعضی‌ كشورها اعمال‌ می‌شود. (در سوریه‌، مقررات‌مرور زمان‌ جرم‌ جزء مقررات‌ شكلی‌ محسوب‌ و در مواد 437 الی‌ 443 قانون‌ اصول‌محاكمات‌ جزایی‌ تصویب‌ شده‌ است‌ ولی‌ مرور زمان‌ مجازات‌ در مواد 161 الی‌ 167 قانون‌مجازات‌ این‌ كشور قرار داده‌ شد كه‌ قانون‌ نخست‌ شكلی‌ و قانون‌ اخیر ماهوی‌ است‌. درلبنان‌ نیز مواد 438 الی‌ 444 قانون‌ اصول‌ محاكمات‌ جزایی‌ و مواد 162 الی‌ 165 قانون‌مجازات‌ به‌ ترتیب‌ به‌ مرور زمان‌ جرم‌ و مجازات‌ اختصاص‌ یافته‌ است‌.) تفكیك‌ بین‌ مرورزمان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ است‌، مقررات‌ مرور زمان‌ تعقیب‌ را جزء مقررات‌ شكلی‌ محسوب‌ ودر قوانین‌ شكلی‌ مورد بررسی‌ و توجه‌ قرار می‌دهند اما مرور زمان‌ مجازات‌ را جزءمقررات‌ ماهوی‌ دانسته‌ و در قانون‌ مجازات‌ مورد بحث‌ قرار می‌دهند كه‌ به‌ نظر تقسیم‌اخیر موجه‌تر است‌ خصوصاً در كشورهایی‌ كه‌ سازمان‌ قضایی‌ متعدد دارند و در هر یك ‌مقررات‌ شكلی‌ خاصی‌ جریان‌ دارد قراردادن‌ مقررات‌ مرور زمان‌ جرم‌ و مجازات‌ درآ.د.ك‌. یك‌ سازمان‌ موجب‌ عدم‌ تساوی‌ افراد در مقابل‌ قانون‌ و بروز تبعیض‌ و بی‌عدالتی‌می‌شود. کلمات کلیدی:آثار مرور زمانمرور زمان کیفریاحكام‌ و مقررات‌ مرور زمان‌ كیفری فهرست‌ مطالب‌احكام و آثار مرور زمان

1- احكام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ كیفری‌

1-1 احكام‌ مرور زمان‌ كیفری‌ 1-1-1 مبدأ مرور زمان‌ تعقیب‌ یا جرم‌ الف) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ فوری‌ (آنی‌) ب) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ مستمر ج) مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌ د) مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مركب‌ 1-1- انقطاع‌ مرور زمان‌ 1-1-3-تعلیق‌ مرور زمان‌ الف) علل‌ قضایی‌ تعلیق‌ ب) علل‌ عملی‌ تعلیق‌ 1-1-4 -مبدأ مرور زمان‌ حكم‌ و مجازات‌ 1- اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ كیفری‌ 1-2 -1- امری‌ بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌ 1-2 -مرور زمان‌ و اعتبار امر محكوم‌ بها 1-3 توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌ 1-4 - مرور زمان‌ كیفری‌ و حقوق شاكی‌ و مدعی‌ خصوصی‌ 1-5 -بقای‌ محكومیت‌ و سجل‌ كیفری‌ 1-6 -مرور زمان‌ كیفری‌ و مجازاتهای‌ تبعی‌ و تتمیمی‌ 1-3 -مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌ مرور زمان‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ انقلاب‌ در اموركیفری‌ مصوب‌ 30/6/78 1- دایره‌ اعتبار و اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌ 1-1 -نوع‌ جرایم‌ و مجازاتهای‌ مشمول‌ مرور زمان‌ الف) مجازاتهای‌ بازدارنده‌ ب) مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌ 1-2 -اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضایی‌ انواع‌، مدتها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ كیفری‌ مصوب‌30/6/78 1- انواع‌ مرور زمان‌ مدتهای‌ مرور زمان‌ 3 -آثار مرور زمان‌ 3- نتیجه‌ بحث‌ فهرست‌ منابع‌
"

مطالب دیگر:
🔗پروپوزال بررسی و تحلیل اسکان غیررسمی در منطقه 19 شهر تهران با رویکرد توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی🔗پرسشنامه بررسی و تحلیل اسکان غیررسمی در منطقه 19 شهر تهران با رویکرد توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی🔗توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی با تکیه بر سرمایه اجتماعی🔗مبانی نظری توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی با تکیه بر سرمایه اجتماعی🔗پرسشنامه توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی با تکیه بر سرمایه اجتماعی🔗پرسشنامه عوامل موثر بر حس تعلق مکانی🔗ابعاد و مولفه های حس تعلق مکانی و بررسی نظریه های آن در قالب دو رویکرد🔗رویکردهای نظری و عوامل موثر بر ایجاد حس تعلق مکانی در میان ساکنین یک مکان🔗عوامل اجتماعی- فرهنگی و فضایی- کالبدی موثر بر حس تعلق مکانی🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساماندهی اسکان غیررسمی 145 صفحه🔗علل ایجاد اسکان غیر رسمی در ایران و جهان و نحوه ساماندهی آنها🔗عوامل پیدایش و تشدید سکونتگاه های غیررسمی و ارائه راهکارهای ساماندهی و توانمندسازی آنها🔗ترجمه صفحات 333 تا 433 از کتاب ملامح النثر الحدیث و فنونه🔗خلاصه کتاب سازمان استراتژی محور تألیف کاپلان و نورتون🔗پاورپوینت آشنایی با سیستم واردات، صادرات🔗پاورپوینت سود تقسيم نشده و سود سهام ( همراه با مثالهای کاملاً تشریحی)🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی 80 صفحه🔗علل و نظریه های پیدایش سکونتگاه های غیررسمی و رویکردهای مداخله در اسکان های غیر رسمی🔗روند تکوین و تکامل سکونتگاههای غیررسمی و بررسی رویکردهای مداخله در توسعه آنها🔗ویژگی ها و طبقه بندی سکونتگاه های غیر رسمی و شناسایی برنامه نهادهای جهانی مرتبط با اسکان غیررسمی و دیدگاههای آنها🔗بررسی دلایل شکل گیری اسکان های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه و ارتباط آن با فقر شهری🔗ارزیابی اثرات شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جمعی دانشجویان🔗مبانی نظری ارزیابی اثرات شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جمعی دانشجویان🔗پروپوزال ارزیابی اثرات شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جمعی دانشجویان🔗پرسشنامه ارزیابی اثرات شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جمعی دانشجویان